2132 Göd Bocskai u. 26.

Csaba királyfi a székelyek legendás vezére. Életére vonatkozó megbízható adatok nincsenek, a székely nép azonban szorosan kötődik Csaba királyfihoz. Több elmélet létezik, amely Csaba királyfi személyének azonosítását, létezését kívánja igazolni, illetve cáfolni. Mi  Kézai Simon krónikáját és egy székelyföldi népmondát veszünk alapul.

Amikor Attila, a világverő hun király meghalt, nyilvánvaló volt, hogy az egyik fia fogja örökölni az uralkodást. Halála után Attila fiai vetélkedni kezdtek a hatalomért és testvérháború tört ki Csaba és Aladár között. A német fejedelmek Aladár pártjára álltak, mert az édesanyja  német fejedelem asszony volt, míg a hunok Csabát támogatták, aki a görög császár leányának fia volt. Az első ütközetben Csaba királyfi győzött. A vereség után Aladár nagy sereget gyűjtött, és Csaba királyfi népét  megtámadva annak seregét szétverte. Csaba királyfi tizenötezer hun vitézzel Görögországba menekült, de hamarosan visszatért Szittyaországba. Háromezer vitéz vált ki Csaba királyfi seregéből, s telepedett le a mai Székelyföldön. Ők  ettől  kezdve magukat nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték. Még mielőtt Csaba királyfi visszaindult Szittyaországba, megesküdtek, hogy ha a székelyeket ellenség támadná meg, visszatérnek még a világ végéről is. Telt-múlt az idő, és sok-sok év elteltével, generációkkal később  a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz kezdtek imádkozni. Ekkor az égből, a Hadak Útján azaz a Tejúton,  egy lovascsapat jelent meg Csaba királyfi vezetésével. A harcosok lovainak ezüst patkószegeitől csillogott az égbolt. Az égből leszálló csapat az ellenséget elsöpörte, aztán némán visszatért a magas égbe. Ezek után a székelyek híven őrizték az erdélyi határt. Amikor meghallották, hogy a magyarok Szkítiából elindultak, és Pannóniába akarnak letelepedni, nagy örömmel elébük siettek. A találkozás után, a magyarok  Erdély őrzését a székelyekre bízták.

 Csaba királyfi ünnepét május 30.-án tartjuk. A képen látható szobor Blaskó János szobrászművész alkotása Nyárádszeredán

A  Székely himnuszban Csaba királyfi személye központi helyen szerepel. A Székely himnusz 1921-ben született, szövegét Csanády György, zenéjét Mihalik Kálmán szerezte.

 

 Forrás: wikipédia 

Kiemelt képeink