2132 Göd Bocskai u. 26.

Székely Mózes az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely fejedelme.

Székely Mózes udvarhelyszéki Udvarhely városában született 1553-ban, lófőszékely családból. Szülei közül csak az apja nevét jegyezték fel a krónikások, akik szerint Literáti Székely Jánosnak vagy röviden Literáti Jánosnak, illetve János deáknak neveztek. Édesapja, Udvarhelyszék jegyzője és egyben János Zsigmond magyar király, és  erdélyi fejedelem, székely sókamarása volt.

Székely Mózes, Báthory István fejedelemmé választása után  harcolt a Habsburg-pártiak ellen. Hősies helytállásáért Báthory kinevezte az erdélyi fejedelemség testőrségének parancsnokává. Báthory István lengyel királlyá választásakor  számos erdélyi magyar és székely katonát felkért arra, hogy kísérje el őt, Székely Mózes is követte királyát Lengyelországba. Báthory István lengyel király oldalán 1576-tól 1582-ig harcolt Rettegett Iván orosz cár ellen egy székely dandár parancsnokaként. A cárral kötött béke után hazatért Erdélybe. Báthory Istvánnak köszönheti, hogy a sófalvi sóbánya kamaraispánja lett. Siménfalván és Lövétén jelentős birtokokat kapott. Ugyanakkor udvarhelyszéki főkapitány és főkirálybíró is volt. Báthory Zsigmond nemesi címet adományozott neki, habár mint székely ember, mint minden székely, eleve nemesnek számított. Később Báthory Andrásnak, majd Mihai havasalföldi vajdának lett fővezére. 1601-ben szembefordult a vajdával, előbb Báthory Zsigmondot igyekezett a trónra visszahozni, majd a goroszlói csata után maga állt a császárellenes párt élére. 1603. április 15-i tábori országgyűlésen az erdélyi rendek megválasztották fejedelemnek.Az ország fővárosának felszabadítása után 1603. május 9-én ünnepélyesen be is iktatták.

1603. május és június folyamán török segítséggel az Erdélyi Fejedelemség nagy részét felszabadította és kiverte a császári seregeket Erdélyből.  Azonban még ebben az évben Brassó melletti csatában elesett. A rosszul előkészített csatában Bektas temesvári basa cserben hagyta Székely Mózest, amikor  Radu Serban havasalföldi vajda és Basta császári tábornok csapatai két oldalról indított támadást. 1603.július 17.-én ölték meg. Levágott fejét Brassó főterén tették közszemlére. Testét Weiss Mihály Brassó város bírója  titokban temettette  el a saját kertjében.

Székely Mózes fejedelem vezette harc a független Erdélyi Fejedelemség védelmében, ha ideiglenesen el is bukott, de nem volt eredménytelen, mert hamarosan Bocskai István vezetésével, a következő évben újból megkezdődött a magyarság önrendelkezéséért folytatott harca.  A küzdelem végével a Habsburgok kénytelenek voltak békét kötni, és Bocskait 1605. április 17.-én a szerencsi országgyűlés Magyarország és Erdély fejedelmévé választotta.

Forrás: Wikipédia

 

Székely Mózes zászlója

Fecskefarkú lovassági zászló (kornéta). Két egyenlő szélességű kék és egy szélesebb fehér vízszintes sávból áll, rajta a Z. M. vagyis Zekel Moses monogram. A drezdai Királyi Könyvtárban őrzött, a XVII. század elején készült zászlókódexben maradt fenn.

 

Forrás:Székely történelmi zászlók

Kiemelt képeink